Plakat Żołnierze Wyklęci 2020-01 (1)

Zapraszamy na

                           VI  Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 Organizator:

Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy „Viktoria” Płock

Zespół Szkół Technicznych w Płocku

Termin28 luty  2020 r.  godz. 11.00

Miejsce zbiórki uczestników: Parafia św. Józefa w Płocku ul. Górna 1

11.00 – Msza św. w intencji Żołnierzy Niezłomnych

11.40 – Złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą Rotmistrzowi Pileckiemu i poległym w obronie Ojczyzny

11.50 – Bieg Pamięci bez rywalizacji sportowej na trasie:

Parafia św. Józefa – budynek dawnego aresztu gestapo, NKWD, UB przy ulicy 1 Maja 3/5

Zapalenie zniczy i złożenie kwiatów w miejscu kaźni polskich patriotów

Inscenizacja słowno – muzyczna o Żołnierzach Wyklętych

Dyskusja

Prosimy o podanie liczby uczniów z poszczególnych szkół.

Zgłoszenia

do 25.02.2020r.

  Leszek Brzeski 604976123                     

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub skradzione podczas imprezy.

Za aktualne legitymacje szkolne, zgody rodziców i badania lekarskie odpowiada opiekun grupy, lub sam startujący.                                                                                                                                         Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Zwiastun

żołnierze wyklęci Płock – YouTube

 

Z poważaniem organizator biegu   Leszek Brzeski